Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Con nhím notepad 3D

TST

¥550
MÃ: ES008
kích thước W10,5 x H14,5 cm
Máy tính xách tay vòng / A6 / Một dòng cai trị 7 mm
17 hàng / 48 tờ (96 trang)
Về sản phẩm Chúng tôi đã tạo ra một bảng ghi nhớ 3D cho động vật phổ biến.
* Không thể nhìn thấy hiệu ứng ba chiều trong ảnh, nhưng đó là một đặc điểm kỹ thuật trông giống như nó thực sự bật ra.
Về gói
Gởi đi nước ngoài