Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Bút bi động vật Macaw

TST

¥880
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
Về nguyên liệu Tài liệu chính: SBS
Nước sản xuất: Trung Quốc
kích thước 16,3 x 3,6 cm
Về sản phẩm Vui lòng tháo nắp dưới và sử dụng nó. Mực có màu đen.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.