Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Rạn san hô ống

Safari

¥2,090
MÃ: 699104

của chúng tôi

Kích thước Kích thước gói:4 x 4 x 33
Cơ thể kích thước: 4 7,5 c
Về phẩm Tuổi 3 tuổi
Safari.Ltd》
Một người Mỹ hiệu đó muốn làm cho loài động vật cảm thấy quen thuộc khi chơi.
Nó được thực hiện tinh xảo đến từng chi tiết, và nó là đặc trưng của mạnh mẽ đặt ra mà dường như bắt đầu di chuyển ngay bây giờ.
Rạn san hô ống
Từ đầu, trái, takaragai, nanyohaghi・octopus hề, con sao biển và cá ngựa
Từ trái, thấp hơn san Hô vẹt, lặn biển, và kho báu cá thần tiên
Nó là một tập hợp lớn của những người sống trong các rạn san hô.

#Đại dương #hiển thị #trang trí #cá#con số # cửa hàng # búp bê #reef
Về gói
Gởi đi nước ngoài