Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Ống cá mập

Safari

¥1,900
Kích thước Kích thước pake: 4 x 4 x 33cm
Kích thước cơ thể 4 ~ 7.5 cm
Giới thiệu về sản phẩm Từ 3 tuổi trở lên
Safari. Ltd.
Thương hiệu Mỹ với mong muốn cảm thấy gần gũi với động vật trong khi chơi.
Nó được làm công phu để chi tiết, nó được đặc trưng bởi một mạnh mẽ đặt ra rằng dường như di chuyển bất cứ lúc nào.
Ống cá mập
Cá mập voi xanh, cá mập trắng lớn, cá mập hổ, Onagazame
Shimokshark Totizame Madaratobiei Blue Shark
Bạn bè của cá mập khác nhau là những cuộc tụ họp lớn.

#サメ #ディスプレイ #デコレーション #動物 #フィギュア #店舗 #人形
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.