Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Ống cá mập

Safari

¥2,090

của chúng tôi

Kích thước Kích thước pake: 4 x 4 x 33cm
Kích thước cơ thể 4 ~ 7.5 cm
Giới thiệu về sản phẩm Từ 3 tuổi trở lên
Safari. Ltd.
Thương hiệu Mỹ với mong muốn cảm thấy gần gũi với động vật trong khi chơi.
Nó được làm công phu để chi tiết, nó được đặc trưng bởi một mạnh mẽ đặt ra rằng dường như di chuyển bất cứ lúc nào.
Ống cá mập
Cá mập voi xanh, cá mập trắng lớn, cá mập hổ, Onagazame
Shimokshark Totizame Madaratobiei Blue Shark
Bạn bè của cá mập khác nhau là những cuộc tụ họp lớn.

#サメ #ディスプレイ #デコレーション #動物 #フィギュア #店舗 #人形
Về gói
Gởi đi nước ngoài