Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Chết đi!

Safari

¥1,900
Cỡ Kích cỡ của gói: 4 95; 4 95; 33cm
Cỡ cơ thể chính: 4-7.5cm
Thu nhập Đối tượng hơn ba tuổi
"Safari.Lt"
Loại Mỹ chứa đựng ý tưởng trải nghiệm thú vật trong khi chơi đùa.
Ngay cả những bộ phận tinh tế cũng được tạo ra, và tư thế ép buộc là đặc trưng của nó.
Và ăn mòn kim loại.
Ở trên cùng bên trái, T-Rex, Stegosa, Spinoza, Demetrodon, Iguanodon. Collinus
Từ nửa dưới sang trái, người phụ vương cực tím đồn đến nhà tù Triceratops apavô hiệu.

Tất cả các bạn đồng hành của khủng long.

đâu phải khủng long?
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.