Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

firmware

Safari

¥1,900

của chúng tôi

Cỡ Kích cỡ của gói: 4 95; 4 95; 33cm
Cỡ cơ thể chính: 4-7.5cm
Thu nhập Đối tượng hơn ba tuổi
"Safari.Lt"
Loại Mỹ chứa đựng ý tưởng trải nghiệm thú vật trong khi chơi đùa.
Ngay cả những bộ phận tinh tế cũng được tạo ra, và tư thế ép buộc là đặc trưng của nó.
firmware
Bắt đầu từ phía bên trái của phần trên, chó, vịt, bò (đực), gà (con cái), gà (đực), ngỗng
Bắt đầu từ đáy bên trái, nhưng, dê, cừu (nam), bò (nữ), cừu (nữ)

Những con thú sống trong đủ loại nông trại là những nhóm lớn.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.