Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Cá voi và cá Heo ống

Safari

¥2,090
MÃ: 694704

của chúng tôi

kích thước kích thước gói:4×4×33 cm
cơ thể kích thước:4 ~ 7,5 cm
sản phẩm tuổi: 3 năm tuổi hay hơn
đám Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.
Cá voi và cá Heo ống được?
Trên hàng từ trái sang phải,con cá voi lưng gù・cá Heo・cá Heo・kỳ lân biển・cá voi・Dolphin
dưới bên trái, từ những con cá voi sát thủ・Beluga・cá voi・thẻ cá heo, những con cá voi
và các Biển bạn bè được trưng bày ở đây.

#Sea #hiển thị #trang trí #động vật #hình #cửa hàng #búp bê
Về gói
Gởi đi nước ngoài