Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Cơ quan ống

Safari

¥2,090
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
kích thước kích thước gói:4×4×33 cm
cơ thể kích thước:4 ~ 7,5 cm
sản phẩm tuổi: 3 năm tuổi hay hơn
đám Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.
Cơ quan ống
đầu từ trái,ruột・ruột・não・trái tim
trái thấp hơn, từ thận・phổi・dạ dày・gan

#cơ quan#hiển thị #trang trí #hình #cửa hàng #búp bê #nội tạng
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.