Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Ống bướm

Safari

¥1,900
kích thước Kích thước gói: 4 x 4 x 33 cm
Kích thước cơ thể: 4-7,5 cm
Về sản phẩm Độ tuổi từ 3 tuổi trở lên
<< Safari.
Một thương hiệu Mỹ với mong muốn làm cho động vật cảm thấy gần gũi hơn với bạn trong khi bạn chơi.
Nó đã được chế tạo cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhất và có các tư thế mạnh mẽ có khả năng bắt đầu di chuyển.
Ống bướm
Từ trên cùng bên trái, từ bên trái, phượng hoàng đầy đủ, thiên nga Benimon, Maemon scaphella, bướm lá
Từ dưới cùng bên trái, từ bên trái, Garreppiageha, Hirotateha, Okudakujijimi, Ooruriobiageha
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.