Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Ống bướm

Safari

¥2,090

của chúng tôi

kích thước Kích thước gói: 4 x 4 x 33 cm
Kích thước cơ thể: 4-7,5 cm
Về sản phẩm Độ tuổi từ 3 tuổi trở lên
<< Safari.
Một thương hiệu Mỹ với mong muốn làm cho động vật cảm thấy gần gũi hơn với bạn trong khi bạn chơi.
Nó đã được chế tạo cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhất và có các tư thế mạnh mẽ có khả năng bắt đầu di chuyển.
Ống bướm
Từ trên cùng bên trái, từ bên trái, phượng hoàng đầy đủ, thiên nga Benimon, Maemon scaphella, bướm lá
Từ dưới cùng bên trái, từ bên trái, Garreppiageha, Hirotateha, Okudakujijimi, Ooruriobiageha
Về gói
Gởi đi nước ngoài