Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Trang trại ống

Safari

¥2,090
MÃ: 682604

của chúng tôi

Kích thước Kích thước gói: 4 x 4 x 33cm
Kích thước cơ thể: 4 đến 7,5 c
Giới thiệu về sản phẩm Từ 3 tuổi trở lên
Safari. Ltd.
Thương hiệu Mỹ với mong muốn cảm thấy gần gũi với động vật trong khi chơi.
Nó được làm công phu để chi tiết, nó được đặc trưng bởi một mạnh mẽ đặt ra rằng dường như di chuyển bất cứ lúc nào.
Trang trại ống
Từ trên cùng bên trái, Holstein, nông dân, Shepherd Dog, Horse (Shire), Rooster
Từ phía dưới bên trái, trailer máy kéo, lợn, cỏ khô, cừu, barn đỏ (Barn đỏ)
Tôi thu thập động vật và các công cụ trên trang trại.

#農場 #ディスプレイ #デコレーション #魚 hình #店舗 #人形 #サ
Về gói
Gởi đi nước ngoài