Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

KIỆN ống

Safari

¥2,090
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
Kích thước Thân: xấp xỉ 4-7cm
Đóng gói: 4 x 33 x 4cm
Giới thiệu về sản phẩm Từ 3 tuổi trở lên
Safari. Ltd.
Thương hiệu Mỹ với mong muốn cảm thấy gần gũi với động vật trong khi chơi.
Nó được làm công phu để chi tiết, nó được đặc trưng bởi một mạnh mẽ đặt ra rằng dường như di chuyển bất cứ lúc nào.
Sông ống
Từ phía trên bên trái, colytosaurus Iguanodon Diplodocus acrocantosaurus T-Rex Triceratops
Từ phía dưới bên trái, Barrionix T-Rex Apatosaurus Anquilosaurus Spinosaurus Stegosaurus
Khác nhau khủng long companions là một nhóm lớn.


#恐竜 #ディスプレイ #デコレーション #フィギュア #店舗 #人形
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.