Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Kích thước của động vật bé ống

Safari

¥2,090

của chúng tôi

kích thước kích thước gói:4×4×33 cm
cơ thể kích thước:4 ~ 7,5 cm
sản phẩm tuổi: 3 năm tuổi hay hơn
đám Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.
Kích thước của động vật bé ống
đầu từ trái ngựa Vằn・Gấu trúc・báo・Hippo・tinh tinh・đừng
trái, thấp hơn từ cá sấu・Khỉ đột・con voi・hổ・gấu bắc cực・con hươu cao cổ
thú bạn bè của em bé được trưng bày ở đây.

#Mèo #hiển thị #trang trí #động vật #hình #cửa hàng #búp bê
Về gói
Gởi đi nước ngoài