Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Một bản sao của các hệ thống năng lượng

Safari

¥1,870

của chúng tôi

nguyên liệu tài liệu chính:ABS
xuất xứ:Trung quốc
kích thước cm: 25.4 L x 19.7 W, x 2.20 H

năng lượng mặt trời:2.8 cm Mercury:0.9 cm Venus:1.3 cm trái Đất:1.4 m Mars:1.0㎝ Saturn:2.3 cm thiên vương:1,5 cm Neptune:1.6 cm
sản phẩm Tuổi: 4 tuổi hoặc
một bản sao của Hệ mặt Trời
, mặt Trời có 8 phần của hệ mặt trời, thiết lập. Jupiter Bão của trái Đất băng Bắc cực, và các Vòng của Saturn là những mô hình như vậy tốt miếng đã được tái tạo lại.
Theo dõi các hành tinh bằng cách đặt mỗi quỹ đạo đi.
Về gói
Gởi đi nước ngoài