Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Một bản sao của các hệ thống năng lượng

Safari

¥1,700
nguyên liệu tài liệu chính:ABS
xuất xứ:Trung quốc
kích thước cm: 25.4 L x 19.7 W, x 2.20 H

năng lượng mặt trời:2.8 cm Mercury:0.9 cm Venus:1.3 cm trái Đất:1.4 m Mars:1.0㎝ Saturn:2.3 cm thiên vương:1,5 cm Neptune:1.6 cm
sản phẩm Tuổi: 4 tuổi hoặc
một bản sao của Hệ mặt Trời
, mặt Trời có 8 phần của hệ mặt trời, thiết lập. Jupiter Bão của trái Đất băng Bắc cực, và các Vòng của Saturn là những mô hình như vậy tốt miếng đã được tái tạo lại.
Theo dõi các hành tinh bằng cách đặt mỗi quỹ đạo đi.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.