Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Đầy màu sắc kính lúp

Safari

¥400
Về nguyên liệu Liệu chính:ABS
Xuất xứ:Trung quốc
Kích thước cm: 1,5 L x 5.5 W, x 0.8 H

Màu sắc là 3 màu sắc của ánh sáng màu xanh, màu đỏ, màu vàngKhông thể được quy định
Về phẩm Tuổi 3 tuổi
Đầy màu sắc kính lúp
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.