Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Cúp thám sát côn trùng

Safari

¥700
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: ABS
Nước xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước cm: 7 L x 6,5 W x 6,5 H
Giới thiệu về sản phẩm Từ 4 tuổi trở lên
Cúp thám sát côn trùng
Nắp của Cốc quan sát là hai lần như lúp. Ngoài ra, một kính lúp kép được gắn vào nắp để làm cho nó lớn hơn và quan sát hơn. Đây sẽ là một kính lúp bốn lần.
Các mô hình lưới của phía dưới trở thành một hướng dẫn của kích thước của côn trùng.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.