Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Câu đố 4D ZooDX

TST

¥550
kích thước Viên nang: 7,8 x 6,3 x 6,3 cm
* Giá cho một viên nang.
* Chỉ viên nang được bán.
* Các loại sản phẩm là ngẫu nhiên. Bạn không thể trao đổi các nội dung trùng lặp.
* Nội dung và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.