Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

4D puzzle côn trùng DX

TST

¥550
Kích thước Con nhộng: 8,5 x 6,5 x 5cm
※ Giá là giá của một viên nang.
※ Chỉ có viên nang được bán.
※ Các loại sản phẩm là ngẫu nhiên. Không thể trao đổi nội dung trùng lặp.
※ Có một trường hợp để thay đổi nội dung, thông số kỹ thuật, vv của các sản phẩm đăng mà không cần thông báo.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.