Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Bút bi rau củ tiêu Ao

TST

¥600
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: SBS
Nước sản xuất: Trung Quốc
Kích thước 13,2 x 1,8 cm
Giới thiệu về sản phẩm Bạn có thể gõ các heta và sử dụng nó vì nó là Ink là màu đen.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.