Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Củ cải rau củ

TST

¥660
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
Về nguyên liệu Tài liệu chính: SBS
Nước sản xuất: Trung Quốc
kích thước 13,2 x 2 cm
Về sản phẩm Bạn có thể sử dụng nó như bằng cách gõ vào lưỡi dao. Mực có màu đen.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.