Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Ngô bi rau

TST

¥600
Về nguyên liệu Tài liệu chính: SBS
Nước sản xuất: Trung Quốc
kích thước 12,9 × 2,3cm
Về sản phẩm Bạn có thể sử dụng nó như bằng cách gõ vào lưỡi dao. Mực có màu đen.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.