Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Lạc đà nhỏ

Safari

¥100
Kích thước Kích thước cơ thể: xấp xỉ 2 ~ 2.5 cm

Từ 5 tuổi trở lên

※ 【 Để sử dụng cho cha mẹ 】 】
Đó là một điều rất nhỏ, vì vậy hãy cẩn thận không để nuốt con của bạn do nhầm lẫn.
※ Có một trường hợp thay đổi nội dung, thông số kỹ thuật, xử lý sản phẩm mà không cần thông báo.
※ Hình ảnh của sản phẩm có trường hợp khác với màu thực tế.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.