Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Mini Palomino ngựa

Safari

¥121

của chúng tôi

Kích thước Kích thước cơ thể: xấp xỉ 2 ~ 2.5 cm
Giới thiệu về sản phẩm Từ 5 tuổi trở lên
※ 【 Để sử dụng cho cha mẹ 】 】
Bởi vì nó là một điều rất nhỏ, hãy cẩn thận không nuốt nó bởi đứa trẻ do nhầm lẫn.
※ Có một trường hợp thay đổi nội dung, thông số kỹ thuật, xử lý sản phẩm mà không cần thông báo.
※ Hình ảnh của sản phẩm có trường hợp khác với màu thực tế.
Về gói
Gởi đi nước ngoài