Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Cá voi lưng gù nhỏ

Safari

¥100
kích thước Kích thước cơ thể: Khoảng 2-2,5 cm
Về sản phẩm Nhỏ nhưng chi tiết
* [Dành cho cha mẹ (biện pháp phòng ngừa)]
AuseVì đó là một món đồ rất nhỏ, xin hãy cẩn thận đừng vô tình nuốt phải đứa trẻ.
* Mục tiêu từ 5 tuổi trở lên
* Chi tiết sản phẩm, thông số kỹ thuật và xử lý có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hình ảnh của sản phẩm có thể khác với màu thực tế.
 
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.