Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Mini Statue of Liberty

Safari

¥110
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
Kích thước cm: 20.25 W, x khoảng 25,5 H

5 tuổi +
Nó là rất nhỏ, vậy hãy cẩn thận mà em không vô tình, nuốt nó
Có một trường hợp để thay đổi nội dung kỹ thuật, etc. xử lý của các sản phẩm mà không báo trước.
※Những hình ảnh của những sản phẩm có thể là khác nhau từ những màu sắc thực tế.


Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.