Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Bước nhỏ xuống

Safari

¥1,452
MÃ: 347822

của chúng tôi

nguyên liệu chính liệu:CAO(cao su)
xuất xứ:Trung quốc
kích cỡ cơ thể kích thước:khoảng 2~2,5 cm

đề Nghị Tuổi: 5+
Xin lưu ý rằng em không được nuốt vô tình như là họ rất nhỏ đối tượng

Về gói
Gởi đi nước ngoài