Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Mini, Ondri.

Safari

¥121

của chúng tôi

về nguyên liệu Vật liệu chính: TPR (Băng cao su silica)
Các nước sản xuất: Trung Quốc
kích thước Kích thước cơ thể: khoảng 2 đến 2,5 cm
Về gói
Gởi đi nước ngoài