Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Mini Dendrobates màu xanh

Safari

¥1,452
MÃ: 345122
nguyên liệu chính liệu:CAO(cao su)
xuất xứ:Trung quốc
kích cỡ cơ thể kích thước:khoảng 2~2,5 cm

5 tuổi già
để những cái nhỏ vì vậy, nếu bạn không muốn con mình vô tình không nuốt
※mà không báo trước của các sản phẩm nội dung kỹ thuật・xử lý thể thay đổi.
※Hình ảnh sản phẩm màu sắc thực tế có thể thay đổi.


Về gói
Gởi đi nước ngoài