Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Mini cá ngựa

Safari

¥1,452
MÃ: 345022

của chúng tôi

nguyên liệu chính liệu:CAO(cao su)
xuất xứ:Trung quốc
kích cỡ cơ thể kích thước:khoảng 2~2,5 cm

5 tuổi già
để những cái nhỏ vì vậy, nếu bạn không muốn con mình vô tình không nuốt
※mà không báo trước của các sản phẩm nội dung kỹ thuật・xử lý thể thay đổi.
※Hình ảnh sản phẩm màu sắc thực tế có thể thay đổi.


※ Hãy các người bảo hộ đến(sử dụng biện pháp phòng ngừa) ngừa
không phải là những người nhỏ vì vậy, nếu bạn không muốn con mình vô tình không nuốt
* chỉ cho lứa tuổi 5 năm và già
※mà không báo trước của các sản phẩm nội dung kỹ thuật・xử lý thể thay đổi.
※Hình ảnh sản phẩm màu sắc thực tế có thể thay đổi.
Về gói
Gởi đi nước ngoài