Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

mini tentworm

Safari

¥1,452
MÃ: 340122

của chúng tôi

kích thước Kích thước cơ thể: khoảng 2 đến 2,5 cm
Đây là cách để bảo vệ.
Hãy cẩn thận không bỏ lỡ con của bạn bởi vì nó rất nhỏ
mục tiêu tuổi trên 5 tuổi
Có những trường hợp bạn thay đổi nội dung, thông số kỹ thuật và xử lý sản phẩm mà không cần thông báo.
Hình ảnh hàng hoá có thể khác với màu sắc thực tế.
Về gói
Gởi đi nước ngoài