Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Động vật Bút bi Arowana (Đỏ)

TST

¥700

của chúng tôi

Về nguyên liệu Tài liệu chính: SBS
Nước sản xuất: Trung Quốc
kích thước 14,5 x 2 cm
Về sản phẩm Bút bi hình con vật! Mực có màu đen
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.