Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Bút bi động vật T-REX

TST

¥1,200
Về nguyên liệu Tài liệu chính: SBS
Nước sản xuất: Trung Quốc
kích thước 21,8 × 4,8 × 7,6cm
Về sản phẩm Đuôi bật ra và nó trở thành một cây bút bi. Mực đen
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.