Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Động vật bút bi, cá sấu

TST

¥650
Về nguyên liệu Liệu chính: SKY
Xuất xứ:Trung quốc
Kích thước 17×cm 3.5
Về phẩm Bút trong bộ dạng một con vật! Mực đen
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.