Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Động vật ballpoint bút Shark

TST

¥650
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: SBS
Nước sản xuất: Trung Quốc
Kích thước 17 x 4,5 cm
Giới thiệu về sản phẩm Ballpoint bút trong hình dạng của một con vật! Mực là màu đen.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.