Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

W Môn

Safari

¥1,900
kích thước cm: 13.25 L x 6.3 H
sản phẩm về tuổi 3 năm và già chơi từ các động vật và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Nghiên cứu địa chất trong việc cực kỳ quan trọng sinh học nhóm của

Cúc được không?
Khoảng 3 tỷ 5.000 năm trong sự phát triển sự sống dưới biển, và nhiều hóa thạch được tìm thấy.
Bạn có thể hình dạng vỏ của một trong các phòng, và phát triển để như bạn.
Môn hóa thạch được bảo vệ bởi một ánh sáng gọi là hổ phách, đồ trang sức thay đổi.

#Ánh sáng #hiển thị #trang trí #động vật #hình #cửa hàng #búp bê
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.