Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

APO Những

Safari

¥1,900
thước cm: 32 L x 15 H
sản phẩm về tuổi 3 năm và già chơi từ các động vật và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Một trong những loài khủng long ăn thịt

con sư tử được?
Khoảng 1 triệu 1200 triệu để 9,700 triệu năm trước kỷ Phấn trắng loài khủng long ăn thịt.
Tổng chiều dài 18 mét, và khủng long là lớn hơn đó từ trong những năm gần đây là khủng long mạnh nhất và cũng nói.
Phía sau có một cánh buồm lớn, những quy định của nhiệt độ cơ thể đã làm. Chủ yếu là cá như là một yếu phẩm, cá sấu như nước để sinh sống......

#Những #khủng long #trang trí nội thất #động vật #bức tượng nhỏ #cửa hàng #rối
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.