Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

T T-Rex

Safari

¥1,760
MÃ: 298529

của chúng tôi

kích thước 16.5×7×10.5 cm
sản phẩm tuổi: 3 năm tuổi hay hơn
đám Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Kỷ Phấn trắng là sự nổi tiếng nhất khủng long! Khoảng 300 triệu năm giữa các hệ sinh thái, đỉnh cao của

một Tyrannosaurus được?
Mạnh nhất của khủng long Tyrannosaurus từ kỷ Phấn trắng của Bắc Mỹ, sống ở lớn khủng long ăn thịt.
Aka T-Rex gọi là Rex là tiếng Latin cho Vua và ý nghĩa.
Tổng chiều dài 13 mét, 3 tầng xây dựng tương đương.
Lớn và bàn tay nhỏ, sự cân bằng của cơ thể để giữ trên tay là một thoái hóa nghĩ.

#Tyrannosaurus #T-Rex #Rex #khủng long #trang trí nội thất #động vật #bức tượng nhỏ #cửa hàng #rối
Về gói
Gởi đi nước ngoài