Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

sabaku gofer gome

Safari

¥990
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
kích thước cm: 8.8L x 5.0 W x 4 H
về hàng hoá tuổi tác trên ba năm
Safari.Ltd.
Các thương hiệu Mỹ với mong muốn cảm thấy quen thuộc với động vật trong khi chơi.
Nó được đặc trưng bởi một hiên nhà mạnh mẽ được tạo thành từ chi tiết và có thể di chuyển ngay cả bây giờ.

Phân loại: Gia đình Rùa Riccame.
Tên khoa học: Gopherus agassizii
Tên tiếng Anh: Con rùa sa mạc

Còn người sành ăn sabaku thì sao?
Đây là một con rùa sống trên sa mạc như nó được đặt tên, và sống ở sa mạc Hamobe ở Hoa Kỳ và ở sa mạc Sonora ở Mexico.
Có thể ăn các loại cây như cây xương rồng và giữ ẩm từ thực phẩm trong cơ thể để sống trong sa mạc nơi nước thô.
Bởi vì nhiệt độ mùa hè vượt quá 60 độ, sabaku gofer gopher gopher đào lỗ trên mặt đất với chân trước mạnh mẽ và sống hầu hết trong ngày trong đó.


# Sabak Gofer Game # Display # Decoration # Animal # Figure # Store # Doll
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.