Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Đuôi lemur

Safari

¥990

của chúng tôi

kích thước cm: 6.8 L × 3.5 W, x 10 H
sản phẩm độ tuổi: 3 tuổi
hãy Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Phân loại:động vật linh trưởng lemur, bộ Phận của
khoa học tên: Lemur catta
anh tên:đuôi Vòng lemur

đuôi lemur được?
Ở phần phía nam của Madagascar đảo, có rừng sâu, và rừng gần khu vực khô như sống để.
Vào ban ngày, chúng ta hành động,nam và nữ và trẻ em từ 5 đến 20 trong đàn để sống,để đe dọa đến cuộc sống.
Trái cây và hoa lá cây etc ăn, môi trường sống và mùa khác nhau tùy thuộc vào đất, để ăn ở đó.

#Lemur #hiển thị #trang trí #động vật #hình #cửa hàng #búp bê
Về gói
Gởi đi nước ngoài