Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Rái cá

Safari

¥770
MÃ: 291529

của chúng tôi

kích thước cm: 6.8 L x 5 W, x 4.5 H
về các sản phẩm độ tuổi: 3 tuổi
hãy Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Phân loại:đôi mắt động vật
khoa học tên:Lontra canadensis
anh tên:Rái cá Sông

rái cá không?
Phương pháp của rái cá ở miền nam Ấn độ từ Sri Lanka như sông, hồ, đầm lầy, etc sinh sống.
Đuôi dài là để bơi trong khi cân bằng nước và đẩy, cũng giống như bạn đã giúp.
Nuôi dạy con trong gia đình bé chăm sóc trong nhóm, để tìm hiểu kỹ năng xã hội về động vật.

#Rái cá #những cây rái cá #hiển thị #trang trí nội thất #động vật #bức tượng nhỏ #cửa hàng #rối
Về gói
Gởi đi nước ngoài