Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

T cá vây tay

Safari

¥1,900
kích thước cm: 14 L × 6.5 W
thông tin sản phẩm độ tuổi: 3 tuổi
hãy Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Devon~hiện đại siêu nổi tiếng sống hóa thạch! Nhất là 3. 8m cũng là

cá vây tay được?
Ngay từ 4 tỷ năm trước 3 tỷ 6700 triệu năm trước ở Devon thời gian để các môi trường cá ở điên Đảo là hạnh phúc để gọi cá gọi.
Hiện tại khách sạn và danh sách các loại sống ở biển sâu, những hóa thạch sống trong.

#Cá vây tay #hiển thị #trang trí #động vật #hình #cửa hàng #búp bê
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.