Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Gấu trúc thấp

Safari

¥990

của chúng tôi

Kích thước cm: 11 L x 2,5 W x 4 H
Giới thiệu về sản phẩm Từ 3 tuổi trở lên
Safari. Ltd.
Thương hiệu Mỹ với mong muốn cảm thấy gần gũi với động vật trong khi chơi.
Nó được làm công phu để chi tiết, nó được đặc trưng bởi một mạnh mẽ đặt ra rằng dường như di chuyển bất cứ lúc nào.

Phân loại: mắt thịt gia đình gấu trúc Lesser
Tên: Ailurus fulgens
Tên tiếng Anh Red Panda

Gấu trúc thấp hơn là gì?
Nó sống trong ôn đới, rừng cận nhiệt đới và rừng tre ở độ cao 1.500-đến 4.800 mét.
Tổ tiên của gấu trúc nhỏ hơn là loài ăn thịt gần với gấu.
Nó ban đầu là một động vật ăn thịt, nhưng nó đã tiến hóa để dùng lá tre và các loại hạt do thiếu thức ăn trong thời kỳ băng hà.
Nó là một con vật mà không tạo thành một đám đông, và nó không phải là có thể được với nhau khi thời gian nuôi một đứa trẻ kết thúc ngay cả trong mối quan hệ cha-con.

#レッサーパンダ #ディスプレイ #デコレーション #動物 #フィギュア #店舗 #人形
Về gói
Gởi đi nước ngoài