Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Aardvark.

Safari

¥1,100
Kích thước cm: 13 L x 6 H
Về phẩm Tuổi 3 tuổi
Safari.Ltd》
Một người Mỹ hiệu đó muốn làm cho loài động vật cảm thấy quen thuộc khi chơi.
Nó được thực hiện tinh xảo đến từng chi tiết, và nó là đặc trưng của mạnh mẽ đặt ra mà dường như bắt đầu di chuyển ngay bây giờ.

Phân loại:aardvark
Tên khoa học:Orycteropus con quái vật
Tên: Aardvark

Là gì Aardvark?
Họ sống trong hoang mạc và mở khu rừng.Các aardvark là một co lại và khó khăn để tìm thấy động vật.
Cơ thể tương tự như một con lợn, nhưng đuôi được mạnh mẽ và dài, như một kangaroo, và miệng mẹo là ống và giảm dần.
Hơn nữa, họ có một dài và dính lưỡi, cho phép chúng để phá tổ của kiến và mối với họ mạnh mẽ móng vuốt và ăn chúng với lưỡi của họ.

#Aardvark #hiển thị # trang trí #động vật #con số # cửa hàng # búp bê
Về gói
Gởi đi nước ngoài