Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Rùa

Safari

¥1,210

của chúng tôi

kích thước cm: 9.19 L x 9h30 W, x 3 H
hàng hóa độ tuổi: 3 tuổi
hãy Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Phân loại:mắt rùa con rùa Sở
khoa học tên:lễ hội văn mydas
anh tên:con Rùa Biển Xanh

rùa biển hệ sinh thái của các
người dại dột rùa biển màn hình coast để sống.
Đặc biệt là mydas lặn cũng là phổ biến ở Okinawa, và người Philippin bán Đảo, như có thể Đáp ứng.
Ban đầu đất được các con rùa ra khơi vào sự phát triển của con người chơi một tay đầu trong các bơi có thể.
Rùa của Bắc Mỹ trong mùa hè để đẻ trứng để đất trên bạn.
Nở cho trẻ em chỉ là một vài cm hay như vậy, 1/5000, nhưng đối với người lớn không nói.

#Rùa #rùa #hiển thị #trang trí nội thất #động vật #bức tượng nhỏ #cửa hàng #rối
Về gói
Gởi đi nước ngoài