Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Kỳ(Tôi)

Safari

¥2,090

của chúng tôi

kích thước khoảng 25,5×12×8.5 cm
sản phẩm tuổi: 3 năm tuổi hay hơn
đám Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Phân loại:有鱗目 thằn lằn Sở
khoa học tên:Varanus komodoensis
nổi tiếng:rồng Komodo

rồng Komodo đang?
Indonesia Gilmore trung tâm đảo Komodo Đảo, Flores Đảo và miền nam Rinca để loài.
Cũng được biết đến như con rồng Komodo, còn được gọi là nhất hành tinh nặng thằn lằn, tối đa cân 166kg quá.
Giữa răng cho nhiều chất độc ống đó, từ độc để máu chảy để con mồi và có thể.

#Thằn lằn #hiển thị #trang trí #động vật #hình #cửa hàng #búp bê
Về gói
Gởi đi nước ngoài