Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Gia đình kích

Safari

¥2,090

của chúng tôi

thước trong cm: 5 L x 19 W, x 5 H
sản phẩm độ tuổi: 3 tuổi
hãy Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Phân loại:tám cánh tay thức cộng đồng bộ Phận
tên:Enteroctopus dofleini
bạch tuộc:Khổng lồ thái Bình dương bạch Tuộc,

và gia đình?
Canada, ở Bắc Mỹ Ven biển Sống.
Dữ liệu tối đa chỉ có thể mút và cũng rất lớn,chân dài lây lan và 3 5m,trọng lượng 10 ~ 50 kg quá.
Toàn bộ cơ thể, là linh hoạt và cơ bắp săn chắc, có một đối thủ vướng cuộc tấn công.
Đó là một cộng đồng lớn và có con cá Mập trong các cuộc nói chuyện về điều đó.

#Bạch tuộc #hiển thị #trang trí #động vật #hình #cửa hàng #búp bê
Về gói
Gởi đi nước ngoài