Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Công viên benicongo winko

Safari

¥880
MÃ: 263929
Kích thước cm: 10,6 L x 9 W x 4 H
Giới thiệu về sản phẩm Từ 3 tuổi trở lên
Safari. Ltd.
Thương hiệu Mỹ với mong muốn cảm thấy gần gũi với động vật trong khi chơi.
Nó được làm công phu để chi tiết, nó được đặc trưng bởi một mạnh mẽ đặt ra rằng dường như di chuyển bất cứ lúc nào.

Phân loại: Parrot Eye Parrot Family
Tên: Ara chloropterus
Tên tiếng Anh: Green-cánh macaw

Benicongo Winko là gì?
Đông Panama sinh sống ở vùng đất thấp của rừng mưa Nam Mỹ.
Benicongo WINCO có một mỏ rất mạnh, mà có thể nghiền nát hoặc phá vỡ các hạt cứng và hạt.
Bởi vì ông là thông minh và có một khả năng cao để tìm hiểu, ông có thể phát âm tiếng nói của người dân và âm thanh rất tốt.

#インコ #ディスプレイ #デコレーション #動物 #フィギュア #店舗 #人形
Về gói
Gởi đi nước ngoài