Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Sóc chuột bé

Safari

¥1,760
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
kích thước cm: 18 L x 7,5 W, x 9 H
sản phẩm về 6 năm hoặc hơn,
hãy Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Phân loại: loài gặm nhấm sóc gia đình
tên khoa học: ngành: dây
nó: Sóc chuột,

Sóc chuột?
Bắc Á, như trong các môi trường rừng.
Trên đường trở lại là đen hay màu nâu đen của 5 cuốn sách của vệt với họ, kẹp giữa 4 cuốn sách của những Sọc Trắng, nguồn gốc của tên là tốt.
Tai nhỏ,bề mặt bụng là màu trắng, phía sau là brown và màu vàng-màu xám, etc.
Sóc chuột đang nghịch ngợm và tinh nghịch,nhút nhát và rụt rè, Jolly tốt etc lớn trong tính cách cá nhân khác biệt với động vật.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.