Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Rắn hổ mang vua

Safari

¥3,960

của chúng tôi

Kích thước 87,5 x 7 x 3,5 cm
Giới thiệu về sản phẩm Tuổi từ 18 tháng trở lên
Safari. Ltd.
Thương hiệu Mỹ với mong muốn cảm thấy gần gũi với động vật trong khi chơi.
Nó được làm công phu để chi tiết, nó được đặc trưng bởi một mạnh mẽ đặt ra rằng dường như di chuyển bất cứ lúc nào.

Phân loại: gia đình rắn hổ mang mắt
Tên: Ophiophagus hannah
Tên tiếng Anh: King Cobra

Rắn hổ mang vua là gì?
Vua Cobra Venom làm tê liệt dây thần kinh và làm cho nó bất động.
Lượng chất độc được tiêm một vết cắn quá lớn đến nỗi nó không thể so sánh được với các loài rắn hổ mang khác.
Tại Ấn Độ, một con rắn hổ mang đáng sợ như vậy bị bắt trong một nghề được gọi là "rắn hổ mang", và biểu diễn trên đường phố bằng cách đào tạo nghệ thuật.

#キングコブラ #ディスプレイ #デコレーション #動物 #フィギュア #店舗 #人形
Về gói
Gởi đi nước ngoài