Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Wallaby

Safari

¥1,100
MÃ: 224929
kích thước W9×D2.5×H5cm
sản phẩm độ tuổi: 3 tuổi
hãy Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Phân loại:các loài gặm nhấm, Chuột Sở
khoa học tên:Macropus
nổi tiếng:Wallaby

Wallaby được? Úc rừng và đá vực bán vùng đất khô cằn của cánh đồng cỏ rộng lớn thích nghi với môi trường khác nhau, và rộng phạm vi của môi trường.
Kangaroo và Wallaby làm thế nào để cho biết nếu như một Wallaby chắc chắn là nhỏ. Sau đó, kangaroo đuôi được pin và đứng chống lại Wallaby đuôi là cách mặt đất khoảng đó.
Một rất thân thiện và winsome động vật là không biết.

#Wallaby #hiển thị #trang trí #động vật #hình #cửa hàng #búp bê
Về gói
Gởi đi nước ngoài