Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Con Sói trắng

Safari

¥990
kích thước cm: 9h30 Tôi x 4.5 W, x 5.6 H
sản phẩm độ tuổi: 3 tuổi
hãy Safari. Ltd hành
động vật vui tươi, và cảm thấy như thế cho những người Mỹ hiệu.
Công phu làm, bạn mạnh như vậy gây năng.

Phân loại:Bộ Học
khoa học tên:Canis lupus arctos
anh tên:con Sói Trắng

con Sói Trắng là gì?
Phía Bắc hemisphere được sống.
Số 2 đến 15, trong những đàn gia súc để hình thành sự sống. Trong số họ sức mạnh của các vị trí như xác định.
Người sói con mắt của những cảm xúc cũng là đại diện. Đôi mắt mở rộng,nhìn chằm chằm, các chơi và cảm thấy và tin tưởng của đối phương, để đánh lạc hướng mắt, như vậy là kết thúc của Hành động.

#Người sói #hiển thị #trang trí nội thất #động vật #bức tượng nhỏ #cửa hàng #rối
Về gói
Gởi đi nước ngoài